Bảng fooc, bảng từ, bảng ghim. bảng các loại

Mochidecor
Bảng di động

Bảng di động

850.000₫
Bảng ghim tài liệu
Flipchart

Flipchart

1.300.000₫
Bảng kính

Bảng kính

850.000₫
Bảng fooc treo cố định
Bảng từ xanh chống loá Hàn Quốc
Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc