Cục lau cho decal bảng trắng hoặc bảng fooc, bảng từ

Mã sản phẩm: 

10.000₫

Cục lau bảng dùng cho decal bảng trắng viết bút dạ hoặc bảng fooc, bảng từ bút dạ