Decal dạ quang trang trí

Mã sản phẩm: 

40.000₫

Decal dạ quang dùng để trang trí, dẫn đường buổi tối, dán cửa...

Có các kích thước 1cm x 3m, 2cm x 3m, 5cm x 3m

Cỡ 1cm x 3m giá 40k/cuộn

Cỡ 2cm x 3m giá 65k/cuộn

Cỡ 5cm x 3m giá giá 100k/cuộn