Phấn viết decal bảng đen, bảng xanh hoặc bảng đen, bảng xanh

Mã sản phẩm: 

5.000₫

Phấn viết decal bảng đen, bảng xanh hoặc bảng đen, bảng xanh.

Hộp 10 viên. Có 2 loại: phấn trắng hoặc phấn màu (3 4 màu)

Để chọn sản phẩm/kích thước, quý khách vui lòng chọn theo hướng dẫn như ảnh bên dưới